Truy cập

Hôm nay:
581
Hôm qua:
978
Tuần này:
6685
Tháng này:
16481
Tất cả:
270148

Ý kiến thăm dò

Ra quân "tổng vệ sinh môi trường" trên địa bàn xã

Ngày 09/08/2020 20:30:00

Thực hiện Kế hoạch phát động tuần lễ "tổng vệ sinh môi trường" trên địa bàn xã

Thực hiện Kế hoạch phát động tuần lễ "Tổng vệ sinh môi trường" trên địa bàn xã, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã trong công tác vệ sinh môi trường là cần thiết; góp phần tạo môi trường, mỹ quan nông thôn xanh, sạch, đẹp phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, chung tay bảo vệ môi trường và xây dựng Nông thôn mới và đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Được sự lãnh chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của địa phương; huy động toàn thể Cán bộ, Đảng viên và nhân dân tham gia thực hiện, đưa công tác vệ sinh môi trường đi vào nề nếp.
Ngày 09/9 trên địa bàn xã ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm
2485f2b88a44761a2f55.jpg
cắt tỉa, chăm sóc đường hoaaf24853209cef590acdf.jpg
khuôn viên
36b58baa0756fb08a247.jpg
phát quang cây cối, cỏ dại hai bên đường giao thông.
Thực hiện thu dọn rác thải, khơi thông cống rãnh, kênh mương, trục vớt rác thải trên tuyến kênh, ao, hồ..
z2018125570034_6dbddc4ab3cc32384fdc919354367dc0.jpg
74d43c3ab0c64c9815d7.jpg

Ra quân "tổng vệ sinh môi trường" trên địa bàn xã

Đăng lúc: 09/08/2020 20:30:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch phát động tuần lễ "tổng vệ sinh môi trường" trên địa bàn xã

Thực hiện Kế hoạch phát động tuần lễ "Tổng vệ sinh môi trường" trên địa bàn xã, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã trong công tác vệ sinh môi trường là cần thiết; góp phần tạo môi trường, mỹ quan nông thôn xanh, sạch, đẹp phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, chung tay bảo vệ môi trường và xây dựng Nông thôn mới và đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Được sự lãnh chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của địa phương; huy động toàn thể Cán bộ, Đảng viên và nhân dân tham gia thực hiện, đưa công tác vệ sinh môi trường đi vào nề nếp.
Ngày 09/9 trên địa bàn xã ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm
2485f2b88a44761a2f55.jpg
cắt tỉa, chăm sóc đường hoaaf24853209cef590acdf.jpg
khuôn viên
36b58baa0756fb08a247.jpg
phát quang cây cối, cỏ dại hai bên đường giao thông.
Thực hiện thu dọn rác thải, khơi thông cống rãnh, kênh mương, trục vớt rác thải trên tuyến kênh, ao, hồ..
z2018125570034_6dbddc4ab3cc32384fdc919354367dc0.jpg
74d43c3ab0c64c9815d7.jpg

Người tốt, việc tốt