Truy cập

Hôm nay:
608
Hôm qua:
978
Tuần này:
6712
Tháng này:
16508
Tất cả:
270175

Ý kiến thăm dò

Thông báo

Ngày 21/03/2020 10:17:26

Thông báo tuyên truyền tham gia BHYT toàn dân

UBND XÃ HOÀNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHÍNH SÁCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 / UBND - TB Hoàng Sơn, ngày 23 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục làm thẻ Bảo hiểm y Hộ có mức sống trung bình và

hộ gia đình năm 2020.


Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới người dân.

Trong thời gia qua số người tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã là 3.518 người đạt 85.33%. Còn 570 người chưa tham gia. Ban chính sách tiếp tục thông báo đến các hộ gia đình và các khẩu chưa tham gia tiếp tục về Ban chính sách xã để được hướng dẫn làm thẻ Bảo hiểm y tế hộ có mức sống Trung bình và hộ gia đình như sau

1.Bảo hiểm y tế hộ có mức sống trung bình: Được nhà nước hỗ trợ 30% còn lại phải đóng là 70% bằng 520.000 đồng/thẻ/người.

2. Đối với người tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình

Mức đóng BHYT theo hộ gia đình đóng 12 tháng, số tiền đóng BHYT được xác định theo mức giảm dần người thứ nhất đóng là 805.000 đồng, từ người thứ hai người thứ 2, thứ 3, thứ 4 lần lượt đóng bằng 70%, 60%, 50%, của người thứ nhất, từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% của người thứ nhất.

Hồ sơ gồm: Đưa sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để đối chiếu thông tin.

Lợi ích của người tham gia BHYT:

Bảo hiểm y tế mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi ốm đau.

Bảo hiêm y tế chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc men và chăm sóc cho người có thẻ khi khám bệnh, chữa bệnh theo đúng nơi đăng ký ghi trên thẻ. Đóng tiền mua bảo hiểm y tế là cách đóng góp khi lành, để dành khi ốm.

Tham gia BHYT không chỉ được hỗ về chi phí khám chữa bệnh mà ngay từ khi mua thẻ người dân đã được hỗ trợ kinh phí để mua thẻ bảo hiểm .Việc hỗ trợ BHYT cho người dân là một chính sách xã hội quan trọng, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta nhằm mục đích hỗ trợ cho toàn dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật cao, phát hiện bệnh tật kịp thời, tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh, nhất là trong bối cảnh giá các dịch vụ y tế được điều chỉnh theo hướng tăng như hiện nay. Đây là chính sách xã hội nhằm hướng tới việc thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Vậy, Ban chính sách xã thông báo đến toàn thể nhân dân trong toàn xã biết để tham gia BHYT năm 2020 một cách đầy đủ, tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân để đảm bảo quyền lợi cho bản thân và người thân. Các hộ gia đình đăng ký mua BHYT về UBND xã qua cán bộ chính sách vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng để được hướng dẫn làm hồ sơ và nộp tiền tham gia bảo hiểm.

Thông báo

Đăng lúc: 21/03/2020 10:17:26 (GMT+7)

Thông báo tuyên truyền tham gia BHYT toàn dân

UBND XÃ HOÀNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHÍNH SÁCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 / UBND - TB Hoàng Sơn, ngày 23 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục làm thẻ Bảo hiểm y Hộ có mức sống trung bình và

hộ gia đình năm 2020.


Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới người dân.

Trong thời gia qua số người tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã là 3.518 người đạt 85.33%. Còn 570 người chưa tham gia. Ban chính sách tiếp tục thông báo đến các hộ gia đình và các khẩu chưa tham gia tiếp tục về Ban chính sách xã để được hướng dẫn làm thẻ Bảo hiểm y tế hộ có mức sống Trung bình và hộ gia đình như sau

1.Bảo hiểm y tế hộ có mức sống trung bình: Được nhà nước hỗ trợ 30% còn lại phải đóng là 70% bằng 520.000 đồng/thẻ/người.

2. Đối với người tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình

Mức đóng BHYT theo hộ gia đình đóng 12 tháng, số tiền đóng BHYT được xác định theo mức giảm dần người thứ nhất đóng là 805.000 đồng, từ người thứ hai người thứ 2, thứ 3, thứ 4 lần lượt đóng bằng 70%, 60%, 50%, của người thứ nhất, từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% của người thứ nhất.

Hồ sơ gồm: Đưa sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để đối chiếu thông tin.

Lợi ích của người tham gia BHYT:

Bảo hiểm y tế mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi ốm đau.

Bảo hiêm y tế chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc men và chăm sóc cho người có thẻ khi khám bệnh, chữa bệnh theo đúng nơi đăng ký ghi trên thẻ. Đóng tiền mua bảo hiểm y tế là cách đóng góp khi lành, để dành khi ốm.

Tham gia BHYT không chỉ được hỗ về chi phí khám chữa bệnh mà ngay từ khi mua thẻ người dân đã được hỗ trợ kinh phí để mua thẻ bảo hiểm .Việc hỗ trợ BHYT cho người dân là một chính sách xã hội quan trọng, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta nhằm mục đích hỗ trợ cho toàn dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật cao, phát hiện bệnh tật kịp thời, tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh, nhất là trong bối cảnh giá các dịch vụ y tế được điều chỉnh theo hướng tăng như hiện nay. Đây là chính sách xã hội nhằm hướng tới việc thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Vậy, Ban chính sách xã thông báo đến toàn thể nhân dân trong toàn xã biết để tham gia BHYT năm 2020 một cách đầy đủ, tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân để đảm bảo quyền lợi cho bản thân và người thân. Các hộ gia đình đăng ký mua BHYT về UBND xã qua cán bộ chính sách vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng để được hướng dẫn làm hồ sơ và nộp tiền tham gia bảo hiểm.

Người tốt, việc tốt