Truy cập

Hôm nay:
603
Hôm qua:
978
Tuần này:
6707
Tháng này:
16503
Tất cả:
270170

Ý kiến thăm dò

Tuyên truyền

Ngày 21/03/2020 10:17:19

Tuyên truyền

Bài tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm

trên gia cầm và ở người

Kính gửi: Cán bộ và nhân dân trong toàn xã

Thực hiện Công văn Số 326/UBND-VHTT ngày 02/3/2020 của UBND huyện Nông Cống ngày về việc tuyên truyền thực hiện công tác công tác phòng, chống dịch cúm trên gia cầm và người.

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh cúm bùng phát trên gia cầm và nguy cơ lây sang người, không để xảy ra hiện tượng chồng dịch trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 đang xãy ra. Chủ tịch UBND xã Hoàng Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức ban ngành, đoàn thể, các thôn tổ chức công tác tuyên truyền phòng chống dịch cúm trên gia cầm và người như sau;

Thường xuyên vệ sinh trong chăn nuôi giết mổ gia cầm, không vận chuyển mua bán, sử dung gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch, nhất là khi nhập giống gia cầm phải có nguồn gốc xuất xứ và đăng ký với UBND xã; sử dụng thịt gia cầm phải nấu chín, không ăn tiết canh, chủ động các biện pháp phòng bệnh, tránh lây sang người, hạn chế thấp nhất sự lây nhiễm và tử vong cho người.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch cúm trên gia cầm và ở người, Chủ tịch UBND xã Hoàng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức ban ngành, đoàn thể, các thôn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Tuyên truyền

Đăng lúc: 21/03/2020 10:17:19 (GMT+7)

Tuyên truyền

Bài tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm

trên gia cầm và ở người

Kính gửi: Cán bộ và nhân dân trong toàn xã

Thực hiện Công văn Số 326/UBND-VHTT ngày 02/3/2020 của UBND huyện Nông Cống ngày về việc tuyên truyền thực hiện công tác công tác phòng, chống dịch cúm trên gia cầm và người.

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh cúm bùng phát trên gia cầm và nguy cơ lây sang người, không để xảy ra hiện tượng chồng dịch trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 đang xãy ra. Chủ tịch UBND xã Hoàng Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức ban ngành, đoàn thể, các thôn tổ chức công tác tuyên truyền phòng chống dịch cúm trên gia cầm và người như sau;

Thường xuyên vệ sinh trong chăn nuôi giết mổ gia cầm, không vận chuyển mua bán, sử dung gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch, nhất là khi nhập giống gia cầm phải có nguồn gốc xuất xứ và đăng ký với UBND xã; sử dụng thịt gia cầm phải nấu chín, không ăn tiết canh, chủ động các biện pháp phòng bệnh, tránh lây sang người, hạn chế thấp nhất sự lây nhiễm và tử vong cho người.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch cúm trên gia cầm và ở người, Chủ tịch UBND xã Hoàng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức ban ngành, đoàn thể, các thôn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Người tốt, việc tốt